FORGOT YOUR DETAILS?

Unutrašnja organizaicija

Organi NVO „Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima – MPMA“ su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • i lice ovlašćeno za zastupanje.

U okviru Udruženja postoji organizaciona jedinica koja se bavi sprovođenjem programa međunarodne sertifikacije projektnih menadžera, u skladu sa standardima koje propisuje Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima. Unutrašnja organizacija ove organizacione jedinice biće bliže uređena posebnim aktima.

.

 

TOP