FORGOT YOUR DETAILS?

POSTUPAK PRIJAVE

Detaljna uputstva o nivoima sertifikacije A, B, C i D mogu se preuzeti u nastavku:

IPMA nivo A (za sada dostupno samo na engleskom jeziku)

IPMA nivo B (za sada dostupno samo na engleskom jeziku)

IPMA Level C (za sada dostupno samo na engleskom jeziku)

IPMA Level D

  • MPMA CERT-ICR-HB-Aplikaciona forma (za sve nivoe) preuzmi
  • MPMA CERT-ICR-HB-samoprocjena (za sve nivoe) preuzmi
  • Uputstvo za kandidate prije ispita (za sve nivoe) preuzmi
  • Uputstvo za kandidate za nivo D  preuzmi

Ako ste zainteresovani za sertifikaciju za nivo  A, B ili C molimo da prvo kontaktirate MPMA CERT.

PROCEDURA PROCJENE

Procedura procjene za sve nivoe IPMA sertifikacije je prikazana u tabeli:

TOP