FORGOT YOUR DETAILS?

ZAHTJEVI ZA IPMA SERTIFIKACIJU

Tokom postupka sertifikacije, kandidat treba da pruži dokaze o kompetentnosti, čiji nivo procjenjuju ocenjivači.

Ne postoji obaveza kandidata da prođe formalnu obuku prije nego što se prijavi za IPMA sertifikat.

 

TOP