FORGOT YOUR DETAILS?

MPMA SERTIFIKACIONO TIJELO

MPMA Sertifikaciono tijelo (MPMA CERT) osnovano je u martu 2020. godine sa glavnom misijom da sprovodi IPMA sistem sertifikacije u četiri nivoa (IPMA 4-L-C) u Crnoj Gori, u skladu sa IPMA politikama, procedurama, strukturama i praksom.

Osnovni dokument koji reguliše postupak sertifikacije za pojedince je IPMA-Međunarodnin propisi za sertifikaciju ICR4. (preuzmi).

Primjenom ovog dokumenta MPMA CERT obezbjeđuje da se IPMA procjena/ocjenjivanje sprovodi na odgovarajući način, koristeći definisane kriterijume za ocjenu kompetencija pojedinaca u upravljanju projektima.

 

 

 

Organizaciona struktura MPMA Sertifikacionog tijela:

KONTAKT:

Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima MPMA- Sertifikaciono tijelo

Ul. Sima Barović 14

81000 Podgorica

Crna Gora

Telefon: +382 67 310 046

E-mail: mpmacert@gmail.com

Web: www.mpma.me

TOP