FORGOT YOUR DETAILS?

IPMA- Moving Fastforward!

.

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (IPMA) je prva međunarodna organizacija za upravljanje projektima na svijetu, osnovana 1965. godine. Danas predstavlja federaciju od više od 70 nacionalnih udruženja članova iz cijelog svijeta – Evrope, Azije, Afrike, Bliskog Istoka, Australije i Severne i  Južne Amerike.

Kroz IPMA-u, pojedinci i organizacije iz različitih kultura i djelova svjetske mreže dijele ideje koje maksimiziraju sinergiju u globalnoj mreži IPMA-e. Na taj način pomažu svim članicama udruženja da se razvijaju u skladu sa njihovim potrebama, promovišući značaj upravljanja projektima i angažujući zainteresovane strane širom svijeta u unapređivanju ove discipline, da razvijaju relevantne kompetencije i unapređuju profesiju kroz obostrano korisnu saradnju.

Vizija IPMA-e je: „Promovisanje kompetentnosti u čitavom društvu kako bi se omogućio svijet u kojem su svi projekti uspješni.“

 

MPMA

Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima (MPMA) 24. marta 2018. godine pridružilo se porodici IPMA kao 70. država članica (https://vvv.ipma.vorld/about-us/membership-associations/member-associations-ma/ ) sa ciljem da razvija kompetencije upravljanja projektima u Crnoj Gori, sarađujući sa profesionalcima / praktičarima na uspostavljanju saradnje sa kompanijama, državnim institucijama, univerzitetima, kao i organizacijama za obuku i konsultantskim kompanijama.

TOP