FORGOT YOUR DETAILS?

Ciljevi i djelatnost

::

Udruženje organizuje, podstiče i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova u cilju unapređenja njihovog rada i njihove stručne osposobljenosti. Istovremeno, svojom aktivnošću doprinosi nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju oblasti Upravljanja projektima.

Ciljevi Udruženja su usmjereni tako da zadovolje zajedničke i individualne potrebe i interese svojih članova. Programske ciljeve Udruženje ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:

 • Okuplja svoje članove i druge zainteresovane radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
 • Organizuje stručne i naučne skupove, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;
 • Izdaje ili učestvuje u izdavanju stručnih, naučnih i i informativno-preglednih radova i publikacija;
 • Pomaže svojim članovima u stručnom i naučnom usavršavanju i obrazovanju, organizuje i sprovodi pogodne forme permanentnog obrazovanja;
 • Pokreće i podržava stručne inicijative, daje stručne ocjene, radi i realizuje studije i projekte iz oblasti svoje delatnosti;
 • Podstiče i učestvuje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblasti Upravljanja projektima;
 • Sprovodi proces međunarodne sertiikacije projektnih menadžera u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom za upravljanje projektima-IPMA.
 • Prati razvoj oblasti u zemlji i svijetu, informiše javnost i ukazuje na tokove i promjene u ovoj oblasti, preporučuje metodologiju i standarde u ovim oblastima;
 • Populariše značaj oblasti Upravljanja projektima i marketinška predstavljanja u ovoj oblasti.
::

Djelatnosti udruženja su:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti upravljanja projektima;
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti upravljanja projektima;
 • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na upravljanje projektima, u skladu sa zakonom;
 • organizuje prosvjetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji odraslih, djece i omladine u oblasti upravljanja projektima;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave upravljanjem projektima.
  .
TOP