FORGOT YOUR DETAILS?

Povezivanje

Udruženje  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, udruženje uspostavlja kontakte, razmjenjuje informacije i sarađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

.

TOP