FORGOT YOUR DETAILS?

PROJEKAT, PROGRAM I PORTFOLIO

IPMA Međunarodni propisi za sertifikaciju (ICR4) (preuzmi), predstavljaju okvir za procjenu i priznavanje kompetencija u upravljanju projektima, programima i portfolijima koji važi za sve članove IPMA organizacije.

Knjiga Temeljne individualne kompetencije (IPMA ICB) predstavlja IPMA standard za sertifikaciju i koristi se za ocjenjivanje kandidata od strane tijela za sertifikaciju – MPMA CERT.

Projekat je jedinstven, privremen, multidisciplinaran, organizovan poduhvat kojem je cilj realizacija dogovorene isporuke u okviru prethodno definisanih zahtjeva i ograničenja. Upravljanje projektom obično uključuje ljudske resurse od niže rangiranih saradnika do viših menadžera projekata.

Program se pokreće kako bi bio ostvaren neki strateški cilj. Program je privremena organizacija međusobno povezanih programskih komponenti kojima se koordinirano upravlja s ciljem uvođenja promjena i ostvarenja dobiti. Upravljanje programima obično uključuje više menadžere i direktore projekata.

Portfolio je skup projekata i/ili programa koji nijesu nužno povezani, već su grupisani kako bi bilo omogućeno optimalno korištenje resursa organizacije, te ostvareni strateških ciljeva organizacije uz minimiziranje rizika za portfolio. Važne probleme na nivou portfolija, zajedno s prijedlozima za njihovo rješavanje, menadžer portfolija prijavljuje višem rukovodstvu organizacije.
.

TOP