FORGOT YOUR DETAILS?

REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROFESIONALACA

Dodjela vašeg sertifikata obaviće se nakon uspješnog završetka svih koraka  u procesu.

Nakon dobijanja sertifikata, Vaše ime će biti upisano u međunarodni  IPMA registar  certifikovanih profesionalaca.

Ažuriranje ove baze se obavlja na kvartalnom nivou.

 

TOP