FORGOT YOUR DETAILS?

CJENOVNIK

CJENOVNIK ZA SERTIFIKACIJU I PONOVNU SERTIFIKACIJU

Cijene za sertifikaciju i recertifikaciju stupaju na snagu od 1. oktobra 2020. godine i predstavljene su u donjoj tabeli:


.
Dodatne informacije:

– Ako se sertifikacija odvija van Podgorice, organizator dodatno plaća sve putne i lokalne troškove za dvoje ocenjivača i obezbjeđuje učionicu za sprovođenje sertifikacije u skladu sa MPMA CERT, odnosno IPMA postupkom.

– Popust se može izvršiti samo na osnovu jedne kategorije i ne može se dodavati ili kombinovati.

 – 5% popusta za partnere Crnogorskog udruženja za upravljanje projektima MPMA.

 

PARTNERI CRNOGORSKOG UDRUŽENJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- MPMA  

UNIVERZITET CRNE GORE, GRAĐEVINSKI FAKULTET PODGORICA

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

INFRASTRUKTURA DOO, PODGORICA

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO DOO, PODGORICA

.

DRUGI POKUŠAJ ISPITA U OKVIRU JEDNOG PROCESA PRIJAVLJIVANJA

Ako kandidat ne okonča uspješno postupak inicijalne sertifikacije, i želi da ponovi ispit u istom procesu prijave, dužan je da plati dodatnih 20% cijene sertifikata 5 dana prije  ponovnog termina ispita.

.

CJENOVNIK ZA ŽALBE

U slučaju da kandidat želi uloži žalbu po utvrđenom postupku, naknada za žalbu iznosi:

Navedene naknade će se primjenjivati nakon prijema validne žalbe i vratiće se podnosiocu zahtjeva ili kandidatu ako je žalbena odluka povoljna za žalioca.

.

Instrukcije za plaćanje

Sve uplate treba izvršiti na bankovni račun MPMA, i to:

Broj računa: 520000000003474130

Banka: Hipotekarna banka ad Podgorica

IBAN: ME25520042000001375666

Primalac: MPMA, Podgorica

Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte e-mailom: mpma.montenegro@gmail.com

TOP