FORGOT YOUR DETAILS?

RESERTIFIKACIJA

Period ponovne sertifikacije treba da se izvrši pet godina nakon početne sertifikacije za sve nivoe i domene. Nosilac sertifikata je odgovoran da pokrene postupak ponovne sertifikacije putem prijave do najviše šest meseci od datuma isteka njihovog sertifikata. Tijelo za sertifikaciju IPMA CB može da obezbijedi produženje do 12 meseci od datuma isteka sertifikata, samo uz obrazloženje.

Tabela u nastavku ukazuje na zahtjeve koje treba da ispuni profesionalac da bi održao nivo sertifikata.

Kao što se može izvesti iz ove tabele, profesionalac mora da provede dovoljno vremena na odgovarajućem nivou  angažovanja u odgovornoj ulozi i mora da održi svoju profesionalnu kompetentnost obnavljanjem svog znanja.

Više detalja o celokupnom postupku sertifikacije i ponovne sertifikacije može se naći u dokumentu IPMA-Međunarodnin propisi za sertifikaciju ICR4. (preuzmi).
.

KORACI PONOVNE SERTIFIKACIJE

Dijagram u nastavku opisuje postupak ponovne sertifikacije za sve nivoe i domene. Kao što je navedeno, ovo je mnogo jednostavniji postupak od postupka za dobijanje sertifikata prvi put, jer je profesionalac već stekao sertifikat u prethodnom periodu.
.

 

TOP